Posts

Showing posts from September, 2022

ARTIKEL UNGGULAN

INFORMASI BERITA GAIB MASA LAMPAU DALAM AL-QUR'AN

Image
BAB I PENDAHULUAN A.        Latar Belakang Selain  mengandung aspek kemukjizatan bahasa dan hukum, al-Qur’an juga oleh beberapa ulama dianggap mengandung kemukjizatan dari segi pemberitaan gaib. 

DISKURSUS QIRA`AH SAB`AH DALAM KITAB AL-TAYSIR FI AL-QIRA`ATI AL-SAB`I

Image
  DISKURSUS QIRA`AH SAB`AH DALAM KITAB “ AL- TAYSIR FI  AL-QIRA ` ATI AL-SAB`I ”

Peringatan Politik Ibn Taimiyah Syekhul Islam - Negara Dzalim tidak didukung meski orang Mukmin

Image
EDISI : Terjemahan Peringatan Politik Ibn Taimiyah Syekhul Islam  Negara Dzalim tidak didukung meski orang Mukmin Syekh al-Islam Abu al-Abbas, Ahmad Ibn al-Syekh, imam dan ulama Shihab al-Din Abd al-Halim, putra Syekh al-Imam Majd al-Din Abi al-Barakat Abd al-Salam Ibn Taymiyyah, semoga Tuhan kasihanilah dia, berkata: Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya, kami memohon petunjuk-Nya, kami memohon ampunan-Nya dan bertobat kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami sendiri dan keburukan amalan kami. , dan orang yang menyesatkan tidak memberi petunjuk kepadanya. Dan kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, Dia mengutusnya sebelum Kiamat sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan seruan kepada Allah. dengan izin-Nya dan pelita yang bersinar, dengan telinga yang tuli dan hati yang tidak bersunat, ia menyampaikan risalah, menuna